„OP Náchod – rekonstrukce“ - „Technický dozor stavebníka“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„OP Náchod – rekonstrukce“ - „Technický dozor stavebníka“

Systémové číslo NEN

N006/22/V00026678

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00026678

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 10. 2022 10:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 11. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jana

Příjmení

Faitová

Titul za jménem

DiS.

E-mail

Jana.Faitova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853312

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností Technického dozoru stavebníka v přípravné fázi přípravy, v průběhu stavebních prací a po zakončení stavebních prací stavební části investiční akce „OP Náchod – rekonstrukce“. Činnosti Technického dozoru stavebníka budou prováděny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, tj. zejména zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kód z číselníku NIPEZ

71315400-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební kontrola

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

71315400-3

Název z číselníku CPV

Stavební kontrola

Název předmětu

Stavební dozor

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 10. 2022 10:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.