ÚP ÚL - oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/22/V00028563

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00028563

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 11. 2022 17:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je oceňování nemovitých věcí pro potřeby zadavatele, jehož výsledkem je znalecký posudek, a to na základě písemných objednávek vystavovaných zadavatelem. Oceňované nemovité věci se nacházejí na území, kde vykonává činnost Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, to jest v územním obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Informativní seznam obcí náležejících do územního obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem je uveden v přílohách 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o území bývalého Severočeského kraje. Účastník podá nabídku tak, že uvede do webového formuláře v NEN jednotkovou nabídkovou cenu v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku, u plátce DPH s rozlišením na cenu bez DPH a s DPH. V případě rozporu je rozhodující cena s DPH. Rámcová dohoda s obnovením soutěže (minitendr) bude uzavřena s minimálně dvěma vybranými účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady. Maximální počet vybraných účastníků není stanoven. Účastník může podat pouze jednu nabídku, která je platná pro celý územní obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednotková nabídková cena v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku nesmí být následně v minitendrech překročena. Předpokládaná celková hodnota plnění rámcových dohod je 2 000 000 Kč bez DPH. Do finančního limitu budou započítány veškeré úhrady za služby oceňování nemovitých věcí poskytnuté na základě všech rámcových dohod uzavřených na základě této veřejné zakázky všem vybraným účastníkům. Na čerpání celého finančního limitu ani jeho části nevzniká účastníkům uzavřením rámcové dohody právní nárok. dále viz výzva

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Název předmětu

Služby soudních znalců

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je příslušný útvar zadavatele, který vystavil objednávku. Požadavky na oceňování věcí pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou oprávněny zadávat tyto odbory zadavatele: ÚP Ústí nad Labem včetně OP - viz smlouva

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailSlužby soudních znalců71319000-7Služby soudních znalců

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 11. 2022 17:59Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.