Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5

Systémové číslo NEN

N006/22/V00031825

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00031825

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

15 582 930,59

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 12. 2022 08:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 02. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Bohdana

Příjmení

Kalincová

E-mail

bohdana.kalincova@prerov.eu

Telefon 1

+420 581268132

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výměna povrchů víceúčelových hřišť, fotbalového hřiště, hřiště pro beach volejbal, workoutového hřiště, běžecké dráhy a přilehlých zpevněných ploch, které jsou součástí areálu základní školy na ulici Velká Dlážka v Přerově v katastrálním území: Přerov [734713], parcelní číslo: 3826/1. Součástí předmětu plnění je doplnění nebo výměna ochranných prvků oplocení a v celém rozsahu drenážní odvodnění.

Kód z číselníku NIPEZ

45212221-1

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

45212221-1

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

Název předmětu

Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je Velká Dlážka 5, Přerov, p. č. 3826/1 v k. ú. Přerov

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:56Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 01. 2023 16:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 01. 2023 16:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 01. 2023 16:02Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 01. 2023 15:55Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail30. 12. 2022 08:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.