PRAVIDELNÉ SERVISNÍ ČINNOSTI A MIMOŘÁDNÉ SERVISNÍ ZÁSAHY NA VYHRAZENÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍCH V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ

Základní informace


Název zadávacího postupu

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ ČINNOSTI A MIMOŘÁDNÉ SERVISNÍ ZÁSAHY NA VYHRAZENÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍCH V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ

Systémové číslo NEN

N006/22/V00032088

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00032088

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

600 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 11. 2022 20:44

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

PhDr. Mgr.

Jméno

Martin

Příjmení

Krahulík

E-mail

krahulik.martin@gmail.com

Telefon 1

+420 776570965

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajišťování pravidelných kontrol a revizí na instalovaných vyhrazených požárně bezpečnostních zařízeních, žaluziových klapkách Coltlite a roletových kouřových zástěnách SM5 firmy COLT International Ltd. (dále též jen „zařízení“) v objektu Národní technické knihovny, dle Technické specifikace (viz Příloha A). Předmět veřejné zakázky je možno plnit pouze jako celek, nabídka obsahující pouze částečné plnění předmětu veřejné zakázky bude z výběrového řízení vyřazena pro nesplnění požadavku zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

50413200-5

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

50413200-5

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů

Název předmětu

Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 20:44Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.