PTK - nákup elektrické energie

Základní informace


Název zadávacího postupu

PTK - nákup elektrické energie

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000017

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000017

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 02. 2023 15:44

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

19. 02. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

V souladu s § 33 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek Vám nabízíme možnost vyjádřit se v rámci předběžné tržní konzultace k zadávací dokumentaci a pomoci formulovat zadávací podmínky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh zadávacího řízení zaručující nediskriminační a transparentní prostředí. Cílem zadavatele je nastavení zadávacích podmínek tak, aby poskytly dodavatelům podrobnosti nezbytné pro účast v zadávacím řízení, byly co nejtransparentnější a nebyly stanoveny tak, aby bezdůvodně přímo nebo nepřímo vytvářely překážky hospodářské soutěže.

Kód z číselníku NIPEZ

09310000-5

Název z číselníku NIPEZ

Elektrická energie

Kód z číselníku CPV

09310000-5

Název z číselníku CPV

Elektrická energie

Název předmětu

Elektrická energie

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 02. 2023 15:44Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.