PTK - Praha – rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR

Základní informace


Název zadávacího postupu

PTK - Praha – rekonstrukce budovy pro Úřad vlády ČR

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000041

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000041

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 03. 2023 11:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

27. 03. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás jako potenciálního dodavatele oslovit jménem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), v rámci připravované veřejné zakázky na výběr generálního projektanta výstavbového projektu „Praha-rekonstrukce budovy pro úřad vlády ČR“ (dále též jako „zadávací řízení“). Vaše aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast v zadávacím řízení. Pokud budou zadávací podmínky k výše uvedené plánované veřejné zakázce obsahovat informace, které budou výsledkem PTK, označí zadavatel tyto informace a v zadávací dokumentaci identifikuje osoby, které se na PTK podílely.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 11:36Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.