Předběžná tržní konzultace - Organizační zajištění mezinárodního jednání v rámci Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace - Organizační zajištění mezinárodního jednání v rámci Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)

Systémové číslo NEN

N006/23/P00000237

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23P00000237

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

05. 12. 2023 16:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

11. 12. 2023 16:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

V rámci této předběžné tržní konzultace představení zadavatel dodavatelům metodu hodnocení BVA (Best Value Approach), která bude využita v předmětné zakázce. Účelem veřejné zakázky je zajištění služeb organizace mezinárodního jednání v rámci Světové organizace cestovního ruchu (The World Tourism Organization, dále také „UNWTO“), včetně doprovodných programů a organizační přípravy. Toto jednání bude Česká republika hostit v polovině roku 2024. Předpokládá se účast cca 250 mezinárodních delegátů a reprezentace ČR na úrovni ministrů, případně dalších vrcholných představitelů významných organizací.

Kód z číselníku NIPEZ

79950000-8

Název z číselníku NIPEZ

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Kód z číselníku CPV

79950000-8

Název z číselníku CPV

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Název předmětu

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 12. 2023 16:01Uveřejnění zadávacích podmínek