EDS - Migrace ŘS

Základní informace


Název zadávacího postupu

EDS - Migrace ŘS

Zadavatel

ČEZ, a. s.

Systémové číslo NEN

N006/23/V00000582

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-001869

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00000582

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 01. 2023 02:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

13. 02. 2023 12:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

16. 05. 2023 10:00

Lhůta pro podání nabídek

18. 08. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Petra

Příjmení

Čekalová

E-mail

petra.cekalova@cez.cz

Telefon 1

+420 606607228

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je migrace řídícího systému elektrárny Dlouhé Stráně. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v ČÁSTI 3 A ČÁSTI 4 ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

48151000-1

Název z číselníku NIPEZ

Počítačové řídící systémy

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

48151000-1

Název z číselníku CPV

Počítačové řídící systémy

Název předmětu

Počítačové řídící systémy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPočítačové řídící systémy48151000-1Počítačové řídící systémy

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 11. 2023 14:08Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail21. 11. 2023 07:15Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 05. 2023 18:55Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail05. 05. 2023 18:51Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 04. 2023 18:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 01. 2023 02:26Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail13. 01. 2023 02:26Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 11. 2023 09:4222. 11. 2023 14:01F2023-053006Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby
10. 01. 2023 14:5613. 01. 2023 02:17F2023-001869Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby