ÚP ÚL - údržba zeleně na státních pozemcích - OOP Liberec

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - údržba zeleně na státních pozemcích - OOP Liberec

Systémové číslo NEN

N006/23/V00001069

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00001069

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 01. 2023 10:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 02. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky bude údržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit zadavatel. Uchazeč se zavazuje provádět:  sekání travního porostu s výškou pokosu do 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  sekání travního porostu s výškou pokosu do 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  sekání travního porostu s výškou pokosu nad 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  sekání travního porostu s výškou pokosu nad 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  řez keřů, živých plotů nebo stěn včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  prořez větví stromů, vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  prořez větví stromů, vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin ve vzdálenosti do 5 m od nadzemního vedení energetické přenosné soustavy včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  odstraňování plevelů, pokosení ruderálního porostu včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu;  odvoz, nakládku a likvidaci travního biologického odpadu včetně dopravy. Pro dílčí plnění smlouvy budou vystavovány jednotlivé objednávky, které budou obsahovat zejména specifikaci požadovaných prací, vymezení identifikačních údajů pozemků, termín pro provedení objednaných prací a předání pozemků v místě plnění bez vad a nedodělků a nejvýše přípustnou cenu dílčí zakázky odvozenou z jednotkových cen. dále viz výzva a přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

77314000-4

Název z číselníku NIPEZ

Služby při údržbě pozemků

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

77314000-4

Název z číselníku CPV

Služby při údržbě pozemků

Název předmětu

Služby při údržbě pozemků

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProřezávání stromů a zastřihování živých plotů77340000-5Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
DetailSlužby související s odstraňováním plevele77312000-0Služby související s odstraňováním plevele

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 01. 2023 10:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.