Dodávky diagnostik včetně zápůjčky analyzátoru II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávky diagnostik včetně zápůjčky analyzátoru II.

Systémové číslo NEN

N006/23/V00002129

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-005373

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00002129

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

15 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 02. 2023 02:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 03. 2023 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Monika

Příjmení

Šišková

E-mail

monika.siskova@ikem.cz

Telefon 1

+420 236055064

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky reagencií a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro diagnostiku a monitorování antiinfekční imunity, vybraných cytokinů, hormonů a vitamínů metodami s vysokou citlivostí měření, včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikovaný v přilohách ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

33694000-1

Název z číselníku NIPEZ

Diagnostika

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

33694000-1

Název z číselníku CPV

Diagnostika

Název předmětu

Diagnostika

Textové pole pro popis místa plnění

Hl. město Praha - IKEM

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití33141000-0Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
DetailAnalyzátory krve38434520-7Analyzátory krve
DetailDiagnostické přístroje33124100-6Diagnostické přístroje

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 04. 2023 01:02Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail04. 04. 2023 13:18Uveřejnění písemné zprávy
Detail31. 03. 2023 09:35Uveřejnění účastníků
Detail31. 03. 2023 09:35Uveřejnění výsledku
Detail20. 02. 2023 11:00Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 02. 2023 02:09Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail03. 02. 2023 02:09Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


04. 04. 2023 15:3911. 04. 2023 01:01F2023-013297Oznámení o výsledku zadávacího řízení
31. 01. 2023 12:5403. 02. 2023 02:07F2023-005373Oznámení o zahájení zadávacího řízení