Údržba fasády a oprava objektu Masarykovy sady 84/8, Český Těšín

Základní informace


Název zadávacího postupu

Údržba fasády a oprava objektu Masarykovy sady 84/8, Český Těšín

Systémové číslo NEN

N006/23/V00004581

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00004581

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 02. 2023 13:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 03. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Renata

Příjmení

Vahalíková

E-mail

Renata.Vahalikova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315458

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je údržba fasády a oprava objektu na ulici Masarykovy sady 84/8, Český Těšín pro potřeby organizačních složek státu – Generálního finančního ředitelství a Úřadu práce ČR. Provoz administrativně správní budovy bude zachován bez změny účelu užívání stavby. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace Ing. arch. Pavla Kseniče, K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín, IČO 868 99 759. Projektová dokumentace je uložena na úložišti. Odkaz na úložiště je ve výzvě k podání cenové nabídky. Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se jedná o udržovací práce. Prohlídka místa plnění na adrese Masarykovy sady 84/8, Český Těšín je dne 01.03.2023 v 09:30 hodin.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Masarykovy sady 84/8, Český Těšín

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 10. 2023 09:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 03. 2023 07:55Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail02. 03. 2023 07:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 02. 2023 13:11Uveřejnění zadávacích podmínek