Detail

Základní informace


Úřední název

North Trappers s.r.o.

IČO

28221672

DIČ

CZ28221672

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Třebenice

Část obce

Třebenice

Ulice

Tyršova

Číslo popisné

111

PSČ

41113

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 351,16

Nabídková cena bez DPH

3 596,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne