Detail

Základní informace


Úřední název

VESTIMENTUM s.r.o.

IČO

03650014

DIČ

CZ03650014

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Dlouhá

Číslo popisné

705

Číslo orientační

16

PSČ

11000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

3 888,94

Nabídková cena bez DPH

3 214,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne