Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno - 2023

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailČestné prohlášení k mezinárodním sankcím.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailČestné prohlášení.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailInformace o zpracování osobních údajů.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailNávrh Rámcové dohody.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPostupy při oceňování majetku státu od 1.1.2023_změna č. 9 -pouze elektronicky.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 Rámcovvé smlouvy - Seznam katastrálních území a obcí.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 Rámcové dohody - Nabídkový list.xlsxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 Rámcové dohody - Přehled jednotkových cen.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 Rámcové dohody - Protokol o převzetí objednaného znaleckého posudku.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 Rámcové dohody - Protokol o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace02. 03. 2023 14:03Dokument není zavirovaný