Zpracování PEN budov ÚP Brno 2023

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailČestné prohlášení k mezinárodním sankcím.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailČestné prohlášení.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailInformace o zpracování osobních údajů.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailKrycí list s výpočtem nabídkové ceny.xlsxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailNávrh rámcové smlouvy o dílo.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailPodmínky losování.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 Rámcové smlouvy - Seznam provozních budov.xlsxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný
DetailVýzva k podání nabídky.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace06. 03. 2023 12:30Dokument není zavirovaný