Údržba zeleně v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Údržba zeleně v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/23/V00007405

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00007405

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

27. 04. 2023 14:21

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 03. 2023 09:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 04. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky „Údržba zeleně v hl. m. Praze“ je sekání travních porostů včetně přípravy pozemků před vlastním pokosem (úklid a odstranění odpadků), shrabání listí, odstranění plevelů, aplikace postřiku ekologicky šetrnými herbicidy, provedení zahradnických prací (odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin) a naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu. Veškeré činnosti jsou prováděny na pozemcích v příslušnosti hospodaření zadavatele na území hl. m. Prahy.

Kód z číselníku NIPEZ

77310000-6

Název z číselníku NIPEZ

Služby vysazování a údržby zelených ploch

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

77310000-6

Název z číselníku CPV

Služby vysazování a údržby zelených ploch

Název předmětu

Služby vysazování a údržby zelených ploch

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby související s hubením plevele77312100-1Služby související s hubením plevele
DetailSlužby související s odstraňováním plevele77312000-0Služby související s odstraňováním plevele
DetailSlužby při údržbě pozemků77314000-4Služby při údržbě pozemků

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 04. 2023 15:12Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 04. 2023 10:03Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 04. 2023 09:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 03. 2023 10:04Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 03. 2023 09:23Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 03. 2023 09:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.