Obec Ostroměř

Základní informace


Úřední název

Obec Ostroměř

IČO

00271900

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 493691526

WWW

www.ostromer.cz

E-mail

ou@ostromer.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ostroměř

Část obce

Ostroměř

Ulice

T. G. Masaryka

Číslo popisné

103

PSČ

50752

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost