Implementace systému řízení kvality v National Food Agency podle ISO 9001:2015, včetně předcertifikačního auditu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Implementace systému řízení kvality v National Food Agency podle ISO 9001:2015, včetně předcertifikačního auditu

Systémové číslo NEN

N006/23/V00008045

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00008045

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

11. 04. 2023 15:04

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 03. 2023 14:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 04. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Lembas

E-mail

lembas@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108108

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou aktivity v souladu s EN ISO 9001:2015, které povedou k zavedení Systému řízení kvality (dále QMS) u veřejné instituce National Food Agency zřízené Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství Gruzie (dále NFA) a k přípravě na proces certifikačního auditu dle uvedené EN. Podpora NFA v zavádění QMS je součástí implementace projektu „Support to the Food Safety and SPS sector in Georgia under Enpard IV“.

Kód z číselníku NIPEZ

79420000-4

Název z číselníku NIPEZ

Manažerské poradenství

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

79420000-4

Název z číselníku CPV

Manažerské poradenství

Název předmětu

Manažerské poradenství

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 04. 2023 15:43Uveřejnění o zrušení
Detail23. 03. 2023 14:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.