ÚP ÚL - "Zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem 2023"

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - "Zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem 2023"

Systémové číslo NEN

N006/23/V00010299

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00010299

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 04. 2023 09:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 06. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele opakovaně zpracovávat pro zadavatele dle jeho dílčích objednávek průkazy energetické náročnosti (dále jen „PEN“) budov, které jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření zadavatele nebo je zadavatel jinak příslušný s nimi hospodařit. Předané PEN budov budou dílčím plněním této zakázky a budou zpracovány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.) a podle platných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. PEN budov budou ÚZSVM sloužit ke splnění povinnosti vlastníka budov podle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. Budovy, na které budou zpracovány PEN, se nacházejí v teritoriální působnosti Územního pracoviště Ústí nad Labem a jeho odloučených pracovišť na území okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. K provozním administrativním budovám, které jsou uvedeny v Příloze č. 4) Výzvy, má zadavatel k dispozici většinu potřebné dokumentace a rovněž poslední PEN. U ostatních budov, pro stát nepotřebných a určených k realizaci, nemá zadavatel zpravidla žádnou dokumentaci ani dosavadní PEN k dispozici. Většinu potřebných skutečností si bude muset zhotovitel zjistit a doměřit na místě. Zadavatel očekává 7 objednávek PEN budov celkem od všech odborů za kalendářní rok. Tento počet je pouze orientační, nemusí být naplněn a může být překročen. 3. Místo plnění Místem plnění se pro účely této smlouvy rozumí v objednávce vymezená konkrétní budova v působnosti Územního pracoviště Ústí nad Labem. Zadavatel bude zastupován jednotlivými odbory s následující teritoriální působností: • Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Hospodářsko správní, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, s působností pro okresy Ústí nad Labem a Děčín, • Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Hospodaření s majetkem státu, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, s působností pro okresy Ústí nad Labem a Děčín, • odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, 470 01 Česká Lípa, s působností pro okres Česká Lípa, • odbor Odloučené pracoviště Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1744, 430 02 Chomutov, s působností pro okresy Chomutov a Most, • odbor Odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec, s působností pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou, • odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice, s působností pro okres Litoměřice, • odbor Odloučené pracoviště Teplice, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice, s působností pro okres Teplice, • samostatné oddělení Louny, Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny, s působností pro okres Louny. dále viz výzva a další přílohy!!!

Kód z číselníku NIPEZ

71314300-5

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71314300-5

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Název předmětu

Poradenství v oblasti energetické účinnosti

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 04. 2023 09:47Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 04. 2023 09:39Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 04. 2023 09:06Uveřejnění zadávacích podmínek26. 04. 2023 09:44Zlata Medáčková

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.