Revize elektroinstalace

Základní informace


Název zadávacího postupu

Revize elektroinstalace

Systémové číslo NEN

N006/23/V00012189

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00012189

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 05. 2023 13:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 06. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Albert

Příjmení

Sidó

E-mail

albert.sido@abscr.cz

Telefon 1

+420 221008227

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této VZ je závazek dodavatele provést pro zadavatele revizi elektroinstalace (rozvaděčů, jističů, zásuvek, světel apod.) dle platné legislativy. Součástí předmětu plnění je i zpracování písemné revizní zprávy dle příslušné normy, dle jednotlivých objektů a to 3 x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (CD nebo USB v editovatelném formátu).

Kód z číselníku NIPEZ

65300000-6

Název z číselníku NIPEZ

Rozvod elektřiny a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

65300000-6

Název z číselníku CPV

Rozvod elektřiny a související služby

Název předmětu

Elektrické zařízení a přístroje

Textové pole pro popis místa plnění

Na Struze 3, Praha 1 Branické náměstí 777/2, Praha 4

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 08. 2023 14:59Uveřejnění účastníků
Detail08. 08. 2023 14:59Uveřejnění výsledku
Detail08. 06. 2023 05:46Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail24. 05. 2023 13:54Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.