„Servery a disková pole pro posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audio nahrávek z jednání soudu - 2. část - Disková pole pro posílení centrální infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audionahrávek z jednání soudu “

Základní informace


Název zadávacího postupu

„Servery a disková pole pro posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audio nahrávek z jednání soudu - 2. část - Disková pole pro posílení centrální infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audionahrávek z jednání soudu “

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014016

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-004427

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00014016

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

26 137 196,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2023 15:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2023 18:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jovana

Příjmení

Exnerová

E-mail

jexnerova@msp.justice.cz

Telefon 1

+420 221997421

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání celkem čtyř (4) diskových polí dle Kupní smlouvy na nákup diskových polí pro posílení centrální infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audionahrávek včetně Technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy a včetně dodání veškerých dokladů a licencí (oprávnění) k užívání všech diskových polí s tím, že licenční oprávnění poskytnou Zadavateli oprávnění ke všem činnostem požadovaným v Příloze č. 1 Smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

30233141-1

Název z číselníku NIPEZ

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30233141-1

Název z číselníku CPV

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Název předmětu

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 15:35Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


24. 05. 2023 20:0326. 05. 2023 07:45F2023-004427Oznámení o zahájení zadávacího řízení