Detail

Základní informace


Úřední název

EKOTOP-Uhlíř s.r.o.

IČO

26014599

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Svitavy

Část obce

Předměstí

Ulice

Boženy Němcové

Číslo popisné

2168

Číslo orientační

10b

PSČ

56802

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

461 679,13

Nabídková cena bez DPH

381 553,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne