Detail

Základní informace


Úřední název

PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

IČO

28287967

DIČ

CZ28287967

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Rajhrad

Ulice

Tovární

Číslo popisné

807

PSČ

66461

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

507 654,29

Nabídková cena bez DPH

419 549,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne