Oprava omítek na budově zasedací místnosti a garáží - Benešov

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava omítek na budově zasedací místnosti a garáží - Benešov

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014662

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00014662

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 06. 2023 12:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 06. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zdeňka

Příjmení

Mottlová

E-mail

Zdenka.Mottlova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776820

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména oprava venkovních omítek na budově zasedací místnosti a budově garáží v areálu ÚZSVM, odboru OP Benešov, Poštovní 2079. Na budově zasedací místnosti je předmětem opravy čelní strana a levá boční strana objektu, která je společná s budovou garáží a její menší část vystupuje i nad střechu garáží. Na budově garáží bude opravena zadní (východní) stěna objektu a dále budou částečně opraveny omítky na jižních a západních stěnách objektu, které jsou poškozeny v menším rozsahu. Celkem se jedná o opravu cca 240 m2 venkovních omítek. Poškozené a nesoudržné omítky budou odstraněny, fasádní nátěr bude oškrábán a rovněž bude odstraněn sokl z keramické dlažby. Stěny budou očištěny a budou naneseny nové omítky, štuky a na celé ploše nový silikátový nátěr včetně penetrace. Z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti do zdiva a následnému opakovanému poškození omítek bude provedena na všech opravovaných plochách chemická injektáž zdiva v maximální výšce 100 mm nad podlahou. Podél východní stěny garáží a jižní stěny budovy zasedací místnosti bude vybudován okapový chodník z betonové dlažby na štěrkovém podsypu, pod nějž bude uložen stávající datový kabel uchycený v současné době na stěně garáží. Součástí oprav na obou budovách je rovněž očištění a nové natření klempířských prvků a zámečnických výrobků. Dále budou vybourány stávající dveře (vstup do místnosti pro zázemí řidičů) a bude osazena nová zárubeň s palubkovými dveřmi. Součástí akce je i provedení závěrečného úklidu a rovněž odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Specifikace konkrétních požadavků je uvedena v Příloze č. 6 této Výzvy - Projektová dokumentace, kterou vypracovala v dubnu 2023 firma IPROS s. r. o., Tyršova 2076, 256 01 Benešov, IČO: 248 09 951. Podrobné vymezení prací a materiálu obsahuje výkaz výměr (položkový rozpočet) nazvaný: Oprava omítek II.výkaz výměr.

Kód z číselníku NIPEZ

45453000-7

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a renovační stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45453000-7

Název z číselníku CPV

Opravy a renovační stavební práce

Název předmětu

Opravy a modernizace budov

Textové pole pro popis místa plnění

ÚZSVM, odbor OOP Benešov, ul. Poštovní 2079, Benešov. Práce budou prováděny na budově garáží a budově zasedací místnosti, tj.: - pozemek parc. č. 5/5, jehož součástí je stavba – budova bez č.p./e. stavba občanského vybavení vše k. ú. a obec Benešov u Prahy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a renovační stavební práce45453000-7Opravy a modernizace budov

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 08. 2023 15:01Došlo k uveřejnění dokumentu Příloha č._1 .
Detail01. 08. 2023 15:00Došlo k uveřejnění dokumentu SoD č_118_2023 .
Detail28. 06. 2023 15:36Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail07. 06. 2023 12:29Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.