Zajištění provozu multifunkčních zařízení pro resort MŽP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění provozu multifunkčních zařízení pro resort MŽP

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014786

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-024332

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00014786

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 06. 2023 14:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 07. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Hochová

E-mail

Katerina.Hochova@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122386

Fax

+420 267126386

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“), jakožto vybraným dodavatelem (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bude zejména: • zajištění průběžných dodávek servisně-materiálového plnění a dalších souvisejících služeb (tato část plnění bude hrazena v rámci ceny za tisk 1 stránky, tzv. „on-click“), • prodloužení podpory stávajícího systému zabezpečeného tisku SafeQ, • poskytování mimozáručního/pozáručního servisu a poskytování pozáruční profylaxe. Veškeré další podrobnosti jsou detailně specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 7 této ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

50323100-6

Název z číselníku NIPEZ

Údržba periferních zařízení počítačů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

50323100-6

Název z číselníku CPV

Údržba periferních zařízení počítačů

Název předmětu

Údržba periferních zařízení počítačů

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a sídla pověřujících zadavatelů.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 19:00Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023.
Detail12. 02. 2024 18:59Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 08. 2023 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail29. 08. 2023 13:14Uveřejnění písemné zprávy
Detail28. 08. 2023 14:47Uveřejnění účastníků
Detail28. 08. 2023 14:47Uveřejnění výsledku
Detail09. 06. 2023 14:01Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 06. 2023 14:00Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


28. 08. 2023 17:0531. 08. 2023 02:00F2023-038372Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 06. 2023 12:4509. 06. 2023 14:00F2023-024332Oznámení o zahájení zadávacího řízení