EIA PRO LOKALITU SPP LÍNĚ

Základní informace


Název zadávacího postupu

EIA PRO LOKALITU SPP LÍNĚ

Systémové číslo NEN

N006/23/V00016671

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-025860

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00016671

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

7 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

20. 11. 2023 12:16

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 06. 2023 02:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 09. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Stanislava

Příjmení

Tomečková

E-mail

stanislava.tomeckova@czechinvest.org

Telefon 1

+420 725935896

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování oznámení a dokumentace EIA pro záměr "Strategický podnikatelský park Líně" odpovídající dikci bodu 107 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Detailní popis předmětu je uveden v Zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

90711000-4

Název z číselníku NIPEZ

Posouzení vlivu na životní prostředí v jiných případech než u stavby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

90711000-4

Název z číselníku CPV

Posouzení vlivu na životní prostředí v jiných případech než u stavby

Název předmětu

Posouzení vlivu na životní prostředí v jiných případech než u stavby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHodnoticí poradenské služby79419000-4Hodnotící poradenské služby
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailProjektování energetických rozvodných sítí71323100-9Projektování energetických rozvodných sítí
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 12. 2023 10:31Uveřejnění písemné zprávy
Detail29. 11. 2023 14:08Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail20. 11. 2023 16:37Uveřejnění o zrušení
Detail28. 08. 2023 15:33Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail14. 08. 2023 17:08Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail14. 08. 2023 16:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 08. 2023 02:08Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail04. 08. 2023 18:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 08. 2023 17:51Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail04. 08. 2023 17:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 11. 2023 12:4129. 11. 2023 14:00F2023-054297Oznámení o výsledku zadávacího řízení
04. 08. 2023 18:4607. 08. 2023 02:00F2023-035145Oprava
11. 07. 2023 16:3614. 07. 2023 02:00F2023-029844Oprava
03. 07. 2023 22:0007. 07. 2023 02:01F2023-028795Oprava
23. 06. 2023 14:2526. 06. 2023 02:00F2023-027138Oprava
15. 06. 2023 17:0119. 06. 2023 02:00F2023-025860Oznámení o zahájení zadávacího řízení