Obnova průkazů energetické náročnosti administrativních budov v rámci Územního pracoviště Hradec Králové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Obnova průkazů energetické náročnosti administrativních budov v rámci Územního pracoviště Hradec Králové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00017446

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00017446

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

826 446,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 06. 2023 11:24

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 07. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vladimíra

Příjmení

Máchová

E-mail

Vladimira.Machova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853205

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zpracování nových průkazů energetické náročnosti (dále jen „PEN“) pro administrativní budovy typu A a administrativní budovy, které ÚP Hradec Králové převzalo od jiných organizačních složek státu a dále je provozuje. Zpracování PEN jednotlivých administrativních budov bude prováděno na základě uzavřené rámcové smlouvy formou dílčích objednávek dle aktuální potřeby zadavatele. Objednávky budou doručovány e-mailem na adresu dodavatele. Bližší specifikace předmětu je uvedena v Příloze č. 1 _ ZD Návrh – Rámcová smlouva.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Název předmětu

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 08. 2023 08:41Uveřejnění účastníků
Detail17. 08. 2023 08:41Uveřejnění výsledku
Detail28. 07. 2023 08:05Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 06. 2023 11:24Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.