ÚP ÚL - Výměna měření a regulace výměníkové stanice na adrese Mírové nám.36, Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Výměna měření a regulace výměníkové stanice na adrese Mírové nám.36, Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/23/V00017968

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00017968

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 07. 2023 10:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 07. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je demontáž, původního měření a regulace výměníkové stanice včetně souvisejících prvků a instalace nového systému obdobných výkonnostních parametrů (výměna) v budově Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma Martia a.s., požadavků zadavatele a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, jejíž závazný návrh je Přílohou č. 4 této Výzvy. Cílem opravy je v maximální míře využít stávající technologii a funkční prvky výměníkové stanice. Oprava bude spočívat ve výměně poruchových nebo nefunkčních prvků a armatur a zároveň modernizaci regulace a řízení jednotlivých topných větví. Součástí plnění této veřejné zakázky je rovněž provedení všech tlakových, provozních a topných zkoušek, vypracování revizní zprávy, zaškolení obsluhy, předání návodů k obsluze zařízení a zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla, to vše v souladu s Přílohou č. 1 této Výzvy – Projektová dokumentace. dále přílohy výzvy (6 příloh) pozor na přílohy přiložené k nabídce NUTNÉ!

Kód z číselníku NIPEZ

42512300-1

Název z číselníku NIPEZ

Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

42512300-1

Název z číselníku CPV

Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci

Název předmětu

Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je administrativní budova na adrese Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDálkové vytápění09324000-6Dálkové vytápění
DetailVytápění45232141-2Vytápění
DetailVýměníky tepla42511100-2Výměníky tepla

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 08. 2023 09:18Uveřejnění účastníků
Detail15. 08. 2023 09:18Uveřejnění výsledku
Detail15. 08. 2023 09:07Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail31. 07. 2023 10:11Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail17. 07. 2023 08:48Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail17. 07. 2023 08:46Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail04. 07. 2023 10:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.