Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Základní informace


Úřední název

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

IČO

47675772

DIČ

CZ47675772

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 602708170

E-mail

kosatik@vhs-ol.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

772 11

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071