Test na OPL

Základní informace


Název zadávacího postupu

Test na OPL

Systémové číslo NEN

N006/23/V00020288

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00020288

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 07. 2023 07:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 08. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jaroslava

Příjmení

Fenclová

E-mail

fenclovaj@army.cz

Telefon 1

+420 973215818

Předmět


Popis předmětu

Nákup testů na OPL za čelem zabezpečení preventivní činnosti PRCH v resortu MO příslušníky Vojenské policie. Počet objednaných testů bude v celkové částce do 401.189,12 Kč vč. DPH. Soutěžní cena bude cena za jeden kus multidrogového testu vč. DPH.

Kód z číselníku NIPEZ

33141625-7

Název z číselníku NIPEZ

Diagnostické sady

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

33141625-7

Název z číselníku CPV

Diagnostické sady

Název předmětu

Diagnostické sady

Textové pole pro popis místa plnění

VÚ 5104, Rooseveltova 620/23, Praha 6.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDiagnostické sady33141625-7Diagnostické sady

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 10. 2023 07:06Uveřejnění účastníků
Detail05. 10. 2023 07:06Uveřejnění výsledku
Detail19. 09. 2023 11:48Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 07. 2023 07:41Uveřejnění zadávacích podmínek