MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Základní informace


Úřední název

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

IČO

29400074

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 774883284

E-mail

info@dobrazakazka.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bohumín

Část obce

Nový Bohumín

Ulice

Bezručova

Číslo popisné

1200

PSČ

73581

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080