Budova 21 - vybudování 4 kanceláří v původních prostorech Telestu 2.NP

Základní informace


Název zadávacího postupu

Budova 21 - vybudování 4 kanceláří v původních prostorech Telestu 2.NP

Systémové číslo NEN

N006/23/V00021726

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-056276

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00021726

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 330 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 08. 2023 09:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 10. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Andrea

Příjmení

Kaspřáková

E-mail

andrea.kasprakova@zlinskykraj.cz

Telefon 1

+420 577043883

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci prostorů 4 kanceláří ve 2. NP B21 ve Zlíně. Jedná se zejména o doplnění SDK podhledů a úpravu stávající příčky, výměnu dveří, repasi stávajících kovových oken, provedení nových podlah, úpravu elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, instalaci systémů chlazení a VZT a topné soustavy

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPráce při dokončování budov45400000-1Práce při dokončování budov

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 15:58Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 12. 2023 13:38Uveřejnění písemné zprávy
Detail07. 12. 2023 10:19Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail07. 12. 2023 10:01Uveřejnění účastníků
Detail07. 12. 2023 10:01Uveřejnění výsledku
Detail13. 09. 2023 15:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail13. 09. 2023 15:41Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 08. 2023 09:16Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 12. 2023 10:1707. 12. 2023 10:17F2023-056276Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu