Centrální nákup diskových polí pro vybrané resortní organizace

Základní informace


Název zadávacího postupu

Centrální nákup diskových polí pro vybrané resortní organizace

Systémové číslo NEN

N006/23/V00023676

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-038850

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00023676

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 09. 2023 02:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Kateřina

Příjmení

Hochová

E-mail

Katerina.Hochova@mzp.cz

Telefon 1

+420 267122386

Fax

+420 267126386

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka diskových polí včetně jejich příslušenství a následného poskytování 5 leté záruky výrobce (včetně záručního servisu).

Kód z číselníku NIPEZ

30233141-1

Název z číselníku NIPEZ

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

30233141-1

Název z číselníku CPV

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Název předmětu

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla Zadavatele a Pověřujících zadavatelů (případně korespondenční adresa) uvedených v článku 1. bodě odst. 1.3 ZD.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDisková pole30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
DetailDisková pole30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
DetailDisková pole30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
DetailDisková pole30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
DetailDisková pole30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 02. 2024 18:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 02. 2024 19:06Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023.
Detail12. 02. 2024 19:05Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 11. 2023 02:04Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail21. 11. 2023 14:45Uveřejnění písemné zprávy
Detail20. 11. 2023 15:55Uveřejnění výsledku
Detail20. 11. 2023 15:55Uveřejnění účastníků
Detail11. 09. 2023 02:23Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail07. 09. 2023 16:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 09. 2023 16:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


21. 11. 2023 15:0424. 11. 2023 02:00F2023-053385Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 09. 2023 16:4511. 09. 2023 02:05F2023-040102Oprava
30. 08. 2023 22:1204. 09. 2023 02:03F2023-038850Oznámení o zahájení zadávacího řízení