Revize, údržba a opravy elektroinstalace a elektrických spotřebičů na pracovištích ÚP Hradec Králové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Revize, údržba a opravy elektroinstalace a elektrických spotřebičů na pracovištích ÚP Hradec Králové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00024901

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00024901

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 09. 2023 11:56

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jana

Příjmení

Faitová

Titul za jménem

DiS.

E-mail

Jana.Faitova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853312

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění: • revize a prohlídky pevné elektrické instalace tzn. suchých elektrických okruhů, mokrých elektrických okruhů (např. koupelen apod.) a elektrických okruhů ve venkovním prostředí (např. vyhřívání okapů, venkovní osvětlení apod.), dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 • elektro revize a prohlídky hromosvodů tzn. zařízení sloužících k ochraně před výbojem atmosférické elektřiny – úderem blesku, dle ČSN EN 62 305 a ČSN 33 1500 • ostatní práce související s odstraněním závad na elektroinstalaci, zjištěných při revizi (např. porušení izolace, závady na systémech ochrany – jističe, chrániče apod.). Práce související s odstraněním drobných závad v dokumentaci el. rozvodů, zjištěných při revizi • revize elektrických spotřebičů a přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2 Z2 • revize elektrické instalace strojního zařízení dle ČSN EN 60204-1 ed.2 • opakované zkoušky a kontroly elektrických spotřebičů a přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2 Z2

Kód z číselníku NIPEZ

45310000-3

Název z číselníku NIPEZ

Elektroinstalační práce

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45310000-3

Název z číselníku CPV

Elektroinstalační práce

Název předmětu

Elektroinstalační práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 11. 2023 08:53Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 10. 2023 10:42Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 09. 2023 11:56Uveřejnění zadávacích podmínek