Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

21. 11. 2023 07:49

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


ŘK-424/2023-SML2023287 496,00237 600,00