ČEZ, a. s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ, a. s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

IČO

45274649

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ano

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ano

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Duhová

Číslo popisné

1444

Číslo orientační

2

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Elektřina