Provedení GO elektroinstalace v bytě č. 05 o velikosti 3+1, J. Gagarina 1504/30

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provedení GO elektroinstalace v bytě č. 05 o velikosti 3+1, J. Gagarina 1504/30

Systémové číslo NEN

N006/23/V00026060

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

93 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

12. 10. 2023 08:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 09. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Adam

Příjmení

Langer

E-mail

langer@mra.cz

Telefon 1

+420 730800038

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je provedení GO elektroinstalace v bytě č. 05 o velikosti 3+1, na J. Gagarina 1504/30 v Havířově - Podlesí.

Kód z číselníku NIPEZ

45311000-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45311000-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

Název předmětu

Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení45311000-0Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 15:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 10. 2023 08:26Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele