Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

12. 02. 2024 18:31

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


2162023744 861,48615 588,00