Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO

Základní informace


Název zadávacího postupu

Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028991

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028991

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 10. 2023 13:53

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jakub

Příjmení

Ludvík

E-mail

jakub.ludvik@cuzk.cz

Telefon 1

+420 577577706

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je externí zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro Katastrální úřad pro Zlínský kraj v rozsahu a specifikaci podle přílohy výzvy č. j.: KÚ-13425/2023-770-02020-1.

Kód z číselníku NIPEZ

71317200-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71317200-5

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Název předmětu

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBezpečnostní školení80550000-4Bezpečnostní školení
DetailSlužby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)71317200-5Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
DetailPoradenství v oblasti ochrany před požárem a výbuchem a boje s nimi (Požární ochrana / PO)71317100-4Poradenství v oblasti ochrany před požárem a výbuchem a boje s nimi

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 11. 2023 17:57Uveřejnění účastníků
Detail20. 11. 2023 17:57Uveřejnění výsledku
Detail13. 10. 2023 13:53Uveřejnění zadávacích podmínek