ZŠ Valeč – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

Základní informace


Název zadávacího postupu

ZŠ Valeč – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání

Zadavatel

Obec Valeč

Systémové číslo NEN

N006/23/V00029843

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00029843

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

35 472 901,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

23. 01. 2024 09:44

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 10. 2023 10:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Romana

Příjmení

Nováková

E-mail

obec.valec@email.cz

Telefon 1

+420 775654560

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „ZŠ Valeč – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Jitra s.r.o., Kaštanova 1160, Podklášteří, 674 01 Třebíč, IČ: 09769021 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 15:53Uveřejnění písemné zprávy
Detail12. 02. 2024 15:50Došlo k uveřejnění dokumentu Písemná zpráva zadavatele elp..pdf.
Detail29. 11. 2023 10:10Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 11. 2023 10:05Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele29. 11. 2023 10:22Bc. Romana Nováková
Detail29. 11. 2023 10:03Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru dodavatele elp..pdf.29. 11. 2023 10:21Bc. Romana Nováková
Detail14. 11. 2023 15:12Došlo k uveřejnění dokumentu Anonymizovaný Protokol z otevírání nabídek v elektronické podobě.pdf.
Detail07. 11. 2023 08:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 11. 2023 08:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 11. 2023 13:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 11. 2023 13:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.