Migrace a vývoj systémů pro podporu dotačních řízení - za provozu a bez přerušení služeb

Základní informace


Název zadávacího postupu

Migrace a vývoj systémů pro podporu dotačních řízení - za provozu a bez přerušení služeb

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031338

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-053153

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031338

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 11. 2023 02:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Pavel

Příjmení

Bubeník

E-mail

pavel.bubenik@npi.cz

Telefon 1

+420 274022111

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je Migrace, vývoj a provoz systémů pro podporu dotačního řízení za běhu a bez přerušení služeb. Detailní specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 ZD – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Název předmětu

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:59Uveřejnění výsledku
Detail10. 07. 2024 15:59Uveřejnění účastníků
Detail23. 11. 2023 02:08Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 11. 2023 02:08Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 07. 2024 13:5512. 07. 2024 14:02F2024-032315Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
20. 11. 2023 15:5223. 11. 2023 02:01F2023-053153Oznámení o zahájení zadávacího řízení