Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha

Systémové číslo NEN

N006/24/V00000008

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00000008

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 680 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

26. 03. 2024 10:00

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 02. 2024 08:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 03. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Juraj

Příjmení

Drlička

E-mail

juraj.drlicka@soapraha.cz

Telefon 1

+420 974847356

Telefon 2

+420 604272955

Předmět


Popis předmětu

Poskytnutí služeb souvisejících se zabezpečením provozu budov ve všech objektech Státního oblastního archivu v Praze, zejména zajištění provádění revizí, kontrol, zkoušek, prohlídek a běžného servisu technologického zařízení budov, elektrospotřebičů, požárně-bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany v souladu s platnou legislativou, a to zejména dle: Zákona č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 190/2022, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN EN 62305-3, ČSN 69 0012, ČSN 07 0703, ČSN 07 0711, ČSN 38 6405, Vyhlášky č. 34/2016 Sb., Zákona č. 133/1985 Sb., Vyhlášky č. 246/2001 Sb., Zákona č. 73/2012 Sb. a dále podle dalších souvisejících norem ČSN a návodů výrobců jednotlivých zařízení a elektrospotřebičů. Podrobný popis plnění je uveden v Příloze č. 2 – Předmět plnění

Kód z číselníku NIPEZ

50700000-2

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba vybavení budov

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

50700000-2

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba vybavení budov

Název předmětu

Opravy a údržba technických stavebních zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 03. 2024 10:16Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 03. 2024 10:12Uveřejnění o zrušení
Detail26. 02. 2024 08:34Uveřejnění zadávacích podmínek