Úřad průmyslového vlastnictví

Základní informace


Úřední název

Úřad průmyslového vlastnictví

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UPV

IČO

48135097

DIČ

CZ48135097

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 220383111

Fax

+420 224324718

WWW

www.upv.cz

E-mail

posta@upv.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Bubeneč

Ulice

Antonína Čermáka

Číslo popisné

1057

Číslo orientační

2a

PSČ

16000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Úřad průmyslového vlastnictví

Číslo účtu

21526001

Kód banky

0710

IBAN

CZ34 0710 0000 0000 2152 6001

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstÚstřední orgán státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví.