Pořízení výpočetní techniky v rámci projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení výpočetní techniky v rámci projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“

Systémové číslo NEN

N006/24/V00000939

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-002075

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00000939

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

13 660 412,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 01. 2024 13:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 03. 2024 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení (výpočetní techniky) do nově vznikajících digitalizačních pracovišť v objektech Muzea Těšínska, příspěvkové organizace a Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace v rámci projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 částí, přičemž: Předmětem 1. části VZ je pořízení počítačů, notebooků, tabletů a software: Součástí předmětu plnění je rovněž pravidelná maintenance 1x za rok po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek). Předmětem 2. části VZ je pořízení skenovacího vybavení a software: Součástí předmětu plnění je rovněž pravidelná maintenance 1x za rok po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek). Předmětem 3. části VZ je pořízení vybavení serverovny a software: Součástí předmětu plnění je rovněž pravidelná maintenance 1x za rok po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek). Předmětem 4. části VZ je pořízení 3D ručních skenerů a software: Součástí předmětu plnění je rovněž pravidelná maintenance 1x za rok po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek). Tato zadávací dokumentace upravuje podmínky pro zadání všech částí veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 ZZVZ umožňuje podat nabídku pro jednu, dvě, tři nebo všechny čtyři části veřejné zakázky, a to dle volby účastníka. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva s vybraným dodavatelem. Podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

Kód z číselníku NIPEZ

30216100-7

Název z číselníku NIPEZ

Optická čtecí zařízení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

30216100-7

Název z číselníku CPV

Optická čtecí zařízení

Název předmětu

Optická čtecí zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 02. 2024 19:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 02. 2024 12:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 02. 2024 17:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 02. 2024 17:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 01. 2024 14:37Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 01. 2024 14:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 01. 2024 13:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


10. 01. 2024 00:0015. 01. 2024 00:00F2024-002075Oznámení o zahájení zadávacího řízení