Oprava opěrných zdí Kramářovy vily

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava opěrných zdí Kramářovy vily

Systémové číslo NEN

N006/24/V00002821

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-006729

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00002821

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 02. 2024 07:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 05. 2024 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Veronika

Příjmení

Štipáková

E-mail

stipakova.veronika@vlada.cz

Telefon 1

+420 224002153

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele opravu opěrných zdí, které lemují areál Kramářovy vily. Součástí prací jsou také přeložky sítí technické infrastruktury vyvolané stavbou – přeložky vedení PRE distribuce, a.s. a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Součástí prací bude úprava bezpečnostních systémů, technické osvětlení a vybudování hlavních kabelových rozvodů v rámci těchto prací, a to vše v souladu s vypracovanou dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem „Oprava opěrných zdí Kramářovy vily“ – viz Příloha H1 této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je areál Kramářovy vily na adrese Gogolova 212/1, Praha 1 – Hradčany a pozemky přiléhající bezprostředně k opěrným zdím vně areálu Kramářovy vily.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 04. 2024 08:03Došlo k uveřejnění dokumentu Informace k posunutí lhůty_EPČ.pdf.
Detail16. 04. 2024 15:30Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail25. 03. 2024 12:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 03. 2024 12:06Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail22. 03. 2024 10:18Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail22. 03. 2024 09:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail22. 03. 2024 09:46Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail20. 03. 2024 11:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 03. 2024 08:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 03. 2024 13:10Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


16. 04. 2024 00:0018. 04. 2024 00:00F2024-012608Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
22. 03. 2024 00:0025. 03. 2024 02:10F2024-012608Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
11. 03. 2024 10:0012. 03. 2024 14:01F2024-010893Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
04. 03. 2024 00:0005. 03. 2024 14:01F2024-009852Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
09. 02. 2024 00:0012. 02. 2024 02:00F2024-006729Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka