ÚP ÚL - Údržba zeleně a úklid na pozemcích v okrese Ústí nad Labem a Děčín

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Údržba zeleně a úklid na pozemcích v okrese Ústí nad Labem a Děčín

Systémové číslo NEN

N006/24/V00003331

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00003331

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 02. 2024 09:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 03. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je údržba zeleně na vymezených pozemcích ve vlastnictví ČRÚZSVM a úklid pozemků a skládek včetně zajištění likvidace komunálního a stavebního odpadu na pozemcích v hospodaření ÚZSVM v okrese Ústí nad Labem a Děčín, zahrnující tyto činnosti: - Sekání travního porostu včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu - Jednorázové shrabání listí z trávníku včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu - Řez keřů, živých plotů nebo stěn včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu - Prořez větví stromů, vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu - Odstraňování plevelů, pokosení ruderálního porostu včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu - Úklid pozemků a skládek včetně odvozu odpadu a likvidace komunálního a stavebního odpadu Plnění zakázky bude řešeno operativně dle potřeby zadavatele písemnými objednávkami s uvedením termínu plnění, místem plnění, rozsahu plnění a předpokládané hodnoty dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen v případech, kdy to bude vyžadovat bezpečnost práce a ochrana majetku, před zahájením realizace dílčí objednávky zajistit potřebné úkony např. uzavření komunikace, zábor veřejného prostranství apod.

Kód z číselníku NIPEZ

77314000-4

Název z číselníku NIPEZ

Služby při údržbě pozemků

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

77314000-4

Název z číselníku CPV

Služby při údržbě pozemků

Název předmětu

Služby při údržbě pozemků

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění zakázky jsou pozemky na území „okresu“ Ústí nad Labem a Děčín.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProřezávání stromů a zastřihování živých plotů77340000-5Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
DetailSlužby při údržbě pozemků77314000-4Služby při údržbě pozemků
DetailSlužby související s odstraňováním plevele77312000-0Služby související s odstraňováním plevele
DetailVnější úklidové práce45452000-0Vnější úklidové práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 04. 2024 12:45Uveřejnění účastníků
Detail02. 04. 2024 12:45Uveřejnění výsledku
Detail02. 04. 2024 12:44Uveřejnění účastníků
Detail02. 04. 2024 12:44Uveřejnění výsledku
Detail18. 03. 2024 09:26Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 03. 2024 09:17Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 03. 2024 09:14Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 02. 2024 09:41Uveřejnění zadávacích podmínek