Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice (2024–2026)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice (2024–2026)

Systémové číslo NEN

N006/24/V00003690

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-007092

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00003690

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 02. 2024 19:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 03. 2024 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Ingerová

E-mail

petra.ingerova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950193274

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a ekologického úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy. Předmět plnění zahrnuje: 1) Paušální služby (podrobně viz příloha B1 smlouvy) • správa podatelny, správa budovy a vrátnice, • úklid – vyšetřovny, kanceláře, společné prostory, kuchyňky, sociální zařízení, archivy • kotelna • zimní údržba 2) Dle potřeby: • dodávky hygienických prostředků a souvisejícího materiálu a • další služby (např. čištění komunikací, zimní údržba, údržba zeleně, údržba venkovního osvětlení, údržba komunikací, revize a správa a další činnosti spojené se správou budovy, včetně výjezdu „havarijní čety“). Rozsah a podmínky požadovaných služeb jsou upřesněny v příloze B zadávací dokumentace - smlouva. V budově se nachází škola a školka a centrum sociálních služeb. V těchto prostorách dodavatel správu budovy zajišťovat nebude. Prohlídka místa plnění se uskuteční: 1) 20.2. 2024 v 10 hodin a 2) 27.2. 2024 v 10 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu do objektu na adrese Terezy Novákové 62a, Brno. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Na prohlídce místa plnění nebudou ze strany zadavatele zodpovídány dotazy zástupců dodavatelů.

Kód z číselníku NIPEZ

79993100-2

Název z číselníku NIPEZ

Správa objektů

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

79993100-2

Název z číselníku CPV

Správa objektů

Název předmětu

Správa objektů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚklidové a čisticí služby90910000-9Úklidové služby

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 02. 2024 19:58Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 02. 2024 19:1012. 02. 2024 19:20F2024-007092Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka