Organizační zajištění konference PIDfest

Základní informace


Název zadávacího postupu

Organizační zajištění konference PIDfest

Systémové číslo NEN

N006/24/V00003752

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00003752

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 02. 2024 22:19

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 02. 2024 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Slavíková

E-mail

petra.slavikova@havelpartners.cz

Telefon 1

+420 606893329

Předmět


Popis předmětu

Předmětem výběrového řízení je zajištění komplexní organizace třídenní mezinárodní odborné konference PIDfest (čemuž bude předcházet zahajovací galavečer) s přednáškami a dalšími odbornými aktivitami a workshopy, vč. souvisejících služeb (např. zajištění AV techniky, catering, personální zajištění konference, vytvoření registračního formuláře vč. streamu, fotodokumentace a doprovodný program). Více informací viz ZD. Předmět veřejné zakázky je financován skrze projekt: „Czech Academic and Research Discovery Services“ (dále jen „CARDS“), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0004342.

Kód z číselníku NIPEZ

55120000-7

Název z číselníku NIPEZ

Konferenční služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

55120000-7

Název z číselníku CPV

Konferenční služby

Název předmětu

Konferenční služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 02. 2024 16:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 02. 2024 22:19Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.