Analytické, ekonomické a právní poradenství související s legislativou a metodikou veřejných nákupů - DNS

Základní informace


Název zadávacího postupu

Analytické, ekonomické a právní poradenství související s legislativou a metodikou veřejných nákupů - DNS

Systémové číslo NEN

N006/24/V00004749

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2024-008220

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00004749

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

100 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 02. 2024 14:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

22. 03. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Matoška

E-mail

martin.matoska@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861910

Předmět


Popis předmětu

Prostřednictvím výzev v dynamickém nákupním systému budou poptávány expertní poradenské služby a/nebo zpracování odborných děl pro oblast veřejných nákupů. Ministerstvo pro místní rozvoj – zadavatel je gestorem zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň je řešitelem projektu Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028, v rámci kterého bude třeba zpracovat množství analýz, vzorů a jiných podkladů, které budou následně přístupné aktérům zadávání veřejných zakázek s cíle zefektivnění celého procesu nákupu (od přípravy po realizaci). Předmětem dynamického nákupního systému jsou proto služby na oblasti právní i ekonomické, spojující souvislostí je problematika veřejných nákupů. Zadavatel předpokládá, že v rámci jednotlivých výzev budou poptávána jednorázová plnění, dlouhodobé poskytování poradenství i kombinace těchto plnění.

Kód z číselníku NIPEZ

79100000-5

Název z číselníku NIPEZ

Právní služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79100000-5

Název z číselníku CPV

Právní služby

Název předmětu

Právní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPrůzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky79300000-7Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
DetailEkonomický průzkum79311400-1Ekonomický průzkum
DetailStudie proveditelnosti, poradenství, analýza71241000-9Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P24V00004749

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 05. 2024 15:03Uveřejnění písemné zprávy
Detail30. 04. 2024 09:26Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail22. 02. 2024 14:20Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 05. 2024 10:1324. 05. 2024 14:01F2024-023620Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
20. 02. 2024 16:5022. 02. 2024 14:00F2024-008220Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka