Zajištění nutné údržby zámeckého parku Štiřín vč. golfového hřiště pro r. 2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění nutné údržby zámeckého parku Štiřín vč. golfového hřiště pro r. 2024

Systémové číslo NEN

N006/24/V00006438

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00006438

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 03. 2024 10:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 04. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zdeňka

Příjmení

Mottlová

E-mail

Zdenka.Mottlova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776820

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění Veřejné zakázky je služba „Zajištění nutné údržby zámeckého parku Štiřín vč. golfového hřiště pro r. 2024“, jejímž obsahem bude zajištění nutné údržby zeleně zámeckého parku Štiřín v obci Kamenice, okres Pracha-východ, tedy zajištění sekání a údržby trávníku, plochy golfového hřiště vč. nejnutnější péče o odpaliště a jamky a dále hrabání listí, hnojení travnatých ploch a jejich ošetření proti plevelům apod. s možností využití technického strojního vybavení a závlahového systému ve vlastnictví Zadavatele. Údržba zeleně bude v rámci plnění této Veřejné zakázky prováděna v nezbytně nutné míře, bez poškození travních ploch, s péčí o jejich estetickou a funkční stránku s možností dalšího zprovoznění golfového hřiště, bez výsadeb letničkových záhonů a s údržbou stávajících výsadeb. V případě golfového hřiště, které se nachází v areálu zámeckého parku, se bude v rámci plnění Veřejné zakázky jednat o vegetační péči o trávníky na současné ploše golfového hřiště. Celková plocha zámeckého parku včetně golfového hřiště, v němž bude vybraný dodavatel poskytovat Služby v rámci plnění Veřejné zakázky, činí cca 190.000 m2. Specifikace konkrétních požadavků a podrobné vymezení prací je uvedeno v Příloze č. 6 této Výzvy – Rozsah požadovaných činností.

Kód z číselníku NIPEZ

77300000-3

Název z číselníku NIPEZ

Zahradnické služby

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

77300000-3

Název z číselníku CPV

Zahradnické služby

Název předmětu

Zajištění nutné údržby zámeckého parku Štiřín vč. golfového hřiště pro r. 2024

Textové pole pro popis místa plnění

Zámecký areál Štiřín na adrese Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, v obci Kamenice, okres Pracha-východ

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZahradnické služby77300000-3Zahradnické služby

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ano

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 04. 2024 12:54Došlo k uveřejnění dokumentu Smlouva_o_poskytování_ služeb_106_2024_AN_s_přílohami.pdf.
Detail16. 04. 2024 07:04Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 03. 2024 13:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 03. 2024 10:48Uveřejnění zadávacích podmínek